Luft til Vann Varmepumpe

Varmekonsulenten AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss på post@varmekonsulenten.no , eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Har du hus med gammeldags oljefyrt sentralvarmesystem, kan en Luft til Vann varmepumpe være et meget godt alternativ!  Her kan det være store penger å spare, samtidig som du skåner miljøet.

En Luft til Vann varmepumpe utnytter energien i uteluften. Du trenger derfor hverken borehull eller jordkollektor. Det finnes energi i uteluften helt ned til minus 273⁰C,  dette gjør at vi kan varme opp boligen din også på kalde vinterdager.

Selv om ingen Luft til Vann varmepumpe på markedet kan dekke 100% varmebehov året rundt, gir denne typen varmepumpe økonomiske fordeler. Luft til Vann varmepumpen dekker de fleste varmebehov på en effektiv måte. Tilleggsvarmen, eller det eksisterende varmesystemet er dermed bare nødvendig, for å dekke de mest belastede kuldeperiodene.

En Luft til Vann varmepumpe er suveren for nye og gamle bygg – med gulvvarme eller radiatorer. Ved hjelp av en Luft til Vann varmepumpe, kan du redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming drastisk i ditt bygg.

  •  Mer energivennelig bolig !
  •  Høy komfort – Godt inneklima.
  •  Ekstremt utslippsvennlig energiløsning.
  •  Kvalifiserer til støtte fra ENOVA.
  •  Rimeligere investering enn væske-vann, ingen boring nødvendig.
  •  God varmefordeling og jevne innetemperaturer.
  •  Mer klimavennlig enn olje, større varmeutbytte enn elektrisitet.
  •  Varmekilden (uteluft) er alltid tilgjengelig.
  •  Redusert strømforbruk !
  • Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en varmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 5 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak. . Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !

NIBE-logo-300x66             vaillant-logo             ctc web1                    OSO logo