Bergvarmepumper for Bolig og Næringsbygg

Visste du at du kan bli mer miljøvennlig, og redusere dine energikostnader med opp til 80 prosent, gjennom å benytte naturens egen energikilde ? (som dessuten er gratis).Det handler om Bergvarme, en miljøvennlig og stabil energikilde. Gjennom å bore et hull i grunnen, kan lagret sol-energi tas opp til overflaten, og siden forsterkes med en Bergvarmepumpe. Bergvarme er den optimale løsning, for erstatning av gamle og utdaterte oljefyr anlegg. Her får du et fyringssystem med stor innsparing, samtidig som energi tilførselen er tilnærmet uavhengig av utetemperatur.

Invester i en væske-vann varmepumpe, et energivalg som er godt å leve med.  ENOVA gir tilskudd tilvarmepumper_jan_20151 deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en bergvarmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 10 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak.  Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig ! Link til NIBE hjemmeside: Se NIBEs produkter

Forutsetninger:

 • Det eksisterer , eller er planlagt vannbårent varmesystem på Deres eiendom.               ( radiatorer, gulvvarme, eller fan-coils. )
 • Grunnforholdene ligger til rette for boring av energibrønn.
 • Mulig med tilkomst for borerigg.
 • Tilkomst til teknisk rom med utstyr.
Se film om hvordan man borer en energibrønn:
Teknisk informasjon:
 •  Borehullet er 120–300 meter dypt. ( Avhengig av varmeuttak )
 •  Temperaturen i berget er 2–8°C.
 • Kan brukes både til oppvarming av boligen, kjøling og oppvarming av tappevann.
 • Med Bergvarme får du et oppvarmingssystem som henter lagret solenergi fra berggrunnen. Energien hentes via et boret hull (energibrønn), og senere brukes den til å forsyne huset med oppvarming og varmtvann. For at prosessen skal fungere, må det tilføres en viss mengde el-energi. Med en kWh-tilført el-energi, kan en Bergvarmepumpe avgi opptil fem kWh varme.
 • Bergvarmeanlegg er praktiske, miljøvennlige, og nesten vedlikeholdsfrie.
 • Svært stillegående
 • Lang levetid.

Varmekonsulenten AS leverer Bergvarmepumper fra  kvalitetsleverandører.

Varmekonsulenten AS er en varmeteknisk bedrift spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger på østlandet. Ta kontakt med oss på post@varmekonsulenten.no , eller telefon 92 12 00 50, -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.