NIBE Avtrekksvarmepumper

Varmekonsulenten AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss på post@varmekonsulenten.no , eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Avtrekksvarmepumper

NIBE F750 er en komplett og høyeffektiv avtrekksvarmepumpe som gir varme, varmtvann, ventilasjon og gjenvinning. F750 er spesielt utviklet for å kunne klare byggekravene for nye boliger, og kan dekke energikravene i TEK10.

NIBE F750 dominerer test av avtrekksvarmepumper

Dette kan en NIBE F750 spare årlig sammenlignet med en konvensjonell avtrekksvarmepumpe:

Husstørrelse Besparelse konvensjonell avtrekksvarmepumpe Besparelse
NIBE F750
Mer-besparelse
NIBE F750
100 m² 6700 kWh/år 10000 kWh/år +3300 kWh/år
150 m² 8000 kWh/år 13200 kWh/år +5200 kWh/år
200 m² 8400 kWh/år 16200 kWh/år +7800 kWh/år

 

NIBE F750 dominerer test av avtrekksvarmepumper

Avtrekksvarmepumper med energigjenvinning i hvert åndedrag.

Generelt

I våre dager oppholder vi oss innendørs opptil 90 % av tiden. Dette stiller nødvendigvis strenge krav til vårt inneklima. Lukt, fuktighet og skadelige avgasser påvirker inneklimaet i stor grad.

Dårlig inneklima kan føre til nedsatt konsentrasjon og hodepine men også kroniske sykdommer. Spesielt utsatte er våre barn, men også en stor del av den voksne befolkningen føler inneklimaet som en belastning. Sunt inneklima kan ikke sees, bare føles!

Gamle hus puster

Noe ventilasjon forekommer naturlig i alle hus gjennom ventiler, men også via utettheter i vinduer, dører etc. Denne formen for “lufting” forekommer spesielt i eldre hus med eldre ildsteder og ujenvheter i byggkonstruksjonen.

Høyt vindtrykk og temperaturforskjell mellom inne- og uteluften forsterker denne luftvekslingen. På samme måte reduserer svak vind eller liten temperaturforskjell den nødvendige luftvekslingen.

Denne ukontrollerte luftvekslingen bidrar til en betydelig del av oppvarmingskostnadene.

Nye hus puster ikke selv

Med dagens krav til effektiv varmeisolasjon er luftlekkasjer kraftig redusert. Dette bidrar positivt til energiforbruket, men reduserer også utskiftingen av inneluften. På bakgrunn av dette har myndighetene satt et minimumskrav om uskifting av all luft i løpet av to timer i alle nye boliger. Noen velger en enkel løsning med en vifte som trekker fuktig og forurenset luft fra boligens våtrom. Energien
i denne luften sendes da direkte ut og står for opp til 50 % av energibehovet til oppvarming.

For deg som vil betale bare halvparten

NIBEs teknologi går ut på først å ventilere boligen og så tilbakeføre varmeenergien i ventilasjonsluften til bruk mot varmtvannet og varmesystemet i boligen. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså gammel, brukt luft.

Med en av våre avtrekksvarmepumper, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Resten er gratis.

NIBE-logo-300x66             vaillant-logo             ctc web1          Tyrro-logo-su-linijom          OSO logo

Varmepumper

KONTAKT OSS

    Ditt navn

    Din E-mail

    Telefon

    Emne

    Din Melding