Avtrekksvarmepumper

Varmekonsulenten AS er en varmeteknisk bedrift spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger på østlandet. Ta kontakt med oss på post@varmekonsulenten.no , eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

NIBE-logo-300x66

Frisk uteluft tilføres huset via filter og uteluftsventiler. Luftoverstrømningen gårF370 under døren eller via overstrømningsåpninger. Den varme boligluften (avtrekksluften) suges inn i ventilasjonssystemet. Den varme ventilasjonsluften tilføres varmepumpen for varmegjenvinning. Når boligluften har passert varmepumpen, ledes fraluften ut i det fri. Før dette har varmepumpen hentet nok energi fra ventilasjonsluften til å produsere varmtvann.

NIBE F 110

310PFor hus med varmesystem som består av vannbåren radiatorkrets (lavtemperaturdimensjonert) eller gulvvarme. Luften i huset transporteres fra rom med uteluftventil til rom med avtrekksventil. Den sirkulerende luften føres inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften føres til varmepumpen, der energien i luften gjenvinnes. På denne måten kan varmepumpen forsyne hele huset med varmtvann og varme til radiatorsystemet.

NIBE F 470

410PFor hus med varmesystem der en del av varmeforsyningenF130 skjer med oppvarmet tilluft. Luften i huset transporteres fra rom med tilluftsventil til rom med avtrekksventil. Den sirkulerende luften føres inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften føres til varmepumpen, der energien i luften gjenvinnes. På denne måten kan varmepumpen forsyne hele huset med varmtvann og varme til tillufts- og radiatorsystemet.

NIBE F 750

NIBE-logo-300x66640P

For hus med varmesystem som består av vannbårent (lavtemperert) radiatorsystem eller gulvvarmesystem, og som kombinerer avtrekks- og uteluft. Energien gjenvinnes av ventilasjonsluften og uteluften og tilføres deretter varmesystemet og/eller varmtvannsberederen.

Title

Varmepumper

KONTAKT OSS

    Ditt navn

    Din E-mail

    Telefon

    Emne

    Din Melding