Utfasing av oljefyr

Varmekonsulenten AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss på post@varmekonsulenten.no , eller telefon 92 12 00 50, -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Renovering TA
DU ER ANSVARLIG!
Det er fortsatt mange husstander i Norge som bruker oljefyring for å varme opp boligen sin. En oljetank vil etter mange år kunne svekkes, og faren for lekkasje vil da øke. I følge forurensningsloven vil du da som eier av oljetanken være ansvarlig for forurensningen.

MELDEPLIKT
I henhold til forurensningsforskriftene § 1-9 er du pliktig til å melde skriftlig til kommunen du bor i dersom oljetanken tas ut av bruk. Det er ulik praksis i de ulike kommunene, men i de fleste skal man melde fra til feier-, brannvesenet eller vann- og avløpsetaten.

LOVER OG REGLER
Som hovedregel skal tanken fjernes helt, § 1-8 , men dersom tanken er vanskelig tilgjengelig kan du be om tillatelse fra kommunen om at den kun tømmes for olje, renses,  og blir liggende. I slike tilfeller må tanken fylles med eks. Leca, og påfyllingsrøret må fjernes.

FORSKRIFTER

FORSIKRING
Du bør sjekke med ditt forsikringsselskap om du har forsikring som dekker en eventuell forurensning. Du kan bli økonomisk ansvarlig dersom du har kjøpt et hus som har en nedgravd fyringsoljetank i hagen, og denne begynner å lekke. Det kan også ha startet en forurensning fra denne tanken før du kjøper tomten, men dersom det er du som står som ny eier, er det du som blir økonomisk ansvarlig.

Sentrale spørsmål vil være:
Dekker forsikringen skade på både hus og hage
Dekker forsikringen skade på andremanns eiendom
Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker
Fra hvilken tankalder begynner avkortingen
Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen

Oljetank

BLI OLJEFRI
Forbud mot bruk av fossilt brennstoff fra 2020, gjør at du allerede nå burde begynne å vurdere mer miljøvennlige 
alternativer, som for eksempel Bergvarme.

oljetank5

Start rens og sanering av oljetanken din i dag, erstatt oljefyren med fornybare oppvarmingsløsninger
som Væske/vann (bergvarmepumpe), Luft/vann pumpe, Luft/luft pumpe, Solfangere eller vannmantlet vedovn. ENOVA støtter energitiltak til boliger hvor du kan få inntil 10.000 kroner i tilskudd for utfasing av oljekjel.

STØTTEORDNING FRA ENOVA
Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en bergvarmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 10 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak. Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !

Hva kan du gjøre selv:

Finn ut hva slags type tank du har og hvor gammel den er
Hvor stor er tanken og hvor mye rommer den
Kartlegge hvor påfyllingsrør og tanken ligger
Hvor mye er det igjen på tanken av olje
Grave frem mannelokk (inspeksjonslokk)

Har du en gammel oljekjel/-tank, bør du vurderer å bytte den ut, før eventuell skade påfører deg store kostnader. Det er også slik at oljekjeler ofte blir ødelagte om vinteren, og da vil arbeidet med å få byttet den ut til en mer moderne og miljøvennlig løsning være vanskelig, og også dyrere. Dette på grunn av at det tar tid å bytte til varmepumpe med etablering av borehull osv. Vi anbefaler derfor at anlegget blir byttet ut i tide.

Unngå ubehagelige overraskelser, Ta kontakt for rådgivning og bistand, slik at vi kan gi deg et tilbud som tilpasses dine ønsker og behov.

NIBE-logo-300x66             vaillant-logo       ctc web1       Tyrro-logo-su-linijom        OSO logo