Medarbeidere

Varmekonsulenten AS har dyktige medarbeidere med lang og allsidig erfaring. Våre nøkkelmedarbeidere har alle en svært god praksis fra uttallige oppdrag med Bergvarme og varmeteknikk. Uansett bruksområde, systemløsning og problemstilling, har vi som regel nødvendig erfaring og kunnskap til å løse dine behov og utfordringer innenfor Bergvarme og varmeteknikk.


Anders Mathisen

Daglig Leder / Partner
Anders har sin tekniske utdannelse innen elektrofag. Han har vært engasjert i mange forskjellige prosjekter innen  varmeteknikk og automasjon.Anders innehar kompetanse på tvers av fagområdene elektro, ventilasjon, rør, automatikk, kjøling og varmepumper, og er alltid opptatt av å finne frem til de beste tekniske løsningene.
Anders kan kontaktes på:
– Telefon: 92 12 00 55
– E-mail til Anders: anders@varmekonsulenten.no Varmeteknikere:

Tadas Zvilius
 Varmetekniker

Tadas kan kontaktes på:
– Telefon: 96 85 52 60
– E-mail til Tadas: tadas@varmekonsulenten.no

 

                                                     

                                                         Paulius Barisas 

Varmetekniker

Paulius kan kontaktes på:
– Telefon: 40 09 43 35
– E-mail til Paulius: paulius@varmekonsulenten.no

Om oss

Vi er et varmeteknisk firma, med mangeårig erfaring, som opererer innen energi- og varmeteknikk. Vårt kontor er lokalisert i Tønsberg, og  vi leverer tjenester over hele østlands området.

Vårt virksomhetsområde er spesialisert mot Bergvarme løsninger og varmepumper, for bolig, næring og boligsameie.

Vår konkurransekraft består i høy faglig kunnskap, samt vår kreativitet i produktutvikling. Vi søker å benytte miljøvennlige konsepter med lavt energiforbruk og lydnivå. – samt benytte miljøvennlige kulde-medier. Miljøvennlige energisystemer er en viktig del i fremtiden, og vi arbeider med moderne varmepumpeteknologi, som kan utnytte naturlige varmekilder – som i seg selv har lave temperaturer.

Et anlegg fra oss blir spesifikt prosjektert etter kundens behov, og i henhold til  gjeldende forskrifter. Optimalt valg av utstyr, oppnås ved hjelp av moderne dimensjonerings verktøy. og installasjon av utstyr utføres i samsvar med god håndverkstradisjon. Gjennom vårt samarbeid med noen av Europas ledende produsenter av kjøletekniske produkter, har vi til enhver tid det mest avanserte utstyret tilgjengelig for våre kunder.

GODKJENT FOR ANSVARSRETT - Varme Consult ASSentralgodkjenning

Varmekonsulenten AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27 juni 2008 §22-1 og forskrift om byggesak av 26. Mars 2010 nr. 488 ( SAK10 )

For Varmekonsulenten AS gjelder:
Organisasjonsnummer: 922 195 145
Utløpsdato: 12.05 2018

Godkjenningsområder:

  • Prosjektering av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
  • Installasjon av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2

F-Gass Sertifisering

Varmekonsulenten AS innhar høyeste klasse ( Kategori I) F-Gass sertifisering .

 Anvendelse:

Forordningen får anvendelse for foretak, som utfører følgende type oppgaver:

  • Installasjon
  • Vedlikehold og reparasjon

Sertifikatkategorier:

Alle personer og foretak i Norge som utfører oppgaver som beskrevet over, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori de jobber innenfor. Kategoriene er som følger:

Kategori I Installasjon, service, vedlikehold, lekkasjesøking og gjenvinning for alle fyllingsmengder
Kategori II Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer,samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller merInstallasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system
Kategori III Gjenvinning når det gjelder anlegg med mindre enn 3 kg gass eller hermetisk lukkede system med mindre enn 6 kg gass
Kategori IV Lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse

Varmekonsulenten AS har behov for flere medarbeidere

Varmekonsulenten AS ønsker å ansette flere medarbeidere. Vi trenger først og fremst personer som har god og allsidig bakgrunn i varmeteknisk virke, -være oppriktig interessert i sitt fag, og være med på å bidra til positiv utvikling i et hektisk miljø.

Vi søker rørlegger med fagbrev.

Du er nøyaktig og har en god porsjon yrkesstolthet. Du ønsker å jobbe med varmeanlegg både til private og næring, og utvikle deg til å bli ledende på montasje av varmepumper og vannbåren varme. Du blir en nøkkelperson i Varmekonsulenten AS, og du har store muligheter til å utvikle deg både faglig og på det personlige plan. Har du erfaring med vannbåren varme, varmepumper og/eller ønsker å jobbe med dette bør du søke på denne jobben. Vi sertifiserer våre ansatte og gir full opplæring til rett person.

Vi tilbyr:

Grundig produktopplæring og kompetanseheving gjennom vårt opplærings-program, som lar deg vokse i Varme Consult AS i årene som kommer.

Gode lønnsbetingelser.

Firmaturer og pensjonsordning.
Bil følger jobben.

Hyggelige kollegaer, med god kompetanse innen faget.

Ønsker du nærmere samtale om hvilke muligheter som stillingene innebærer, tar du snarest kontakt med:

Anders Mathisen, telefon 92 12 00 55  e-post: anders@varmekonsulenten.no