Frikjøling for Bolig – Næringsbygg – Boligsameie

Bergvarme, jordvarme, eller grunn-varme som det og kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen, hvor temperaturen er stabil hele året. For de fleste bygninger med relativt høyt energiforbruk, vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

Kombinerte varme og kjøleanlegg

Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i et kombinert energianlegg. I slike anlegg inngår normalt varmepumpe, varmebatterier i ventilasjonsanlegg, og energibrønner. Gjennom inteligent styring vil bygget bruke minimalt med energi både til oppvarming og kjøling. I Varmekonsulenten AS har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av slike anlegg.

Teknikken
Energien hentes der den er billigst i øyeblikket. I sommerdrift med kjølebehov forsøker man å oppnå frikjøling i størst mulig grad før man starter varmepumpen.

Ved at energibrønnene brukes både på sommer og vinter kan man dimensjonere energilageret slik at man reduserer kostnader og samtidig får størst mulig besparelse.

Prosjektering
Vi benytter beregningsprogrammet EED (Earth Energy Designer) for å beregne hvor stort energilager man trenger. Det er viktig at energilageret dimensjoneres rett, slik at man får et lager som er tilpasset byggets behov for varme og kjøling.

Varmepumper
Vi benytter de varmepumpene som egner seg til det aktuelle prosjektet.  Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret.

Gjennomføring
Varmekonsulenten AS gir fast pris på komplette anlegg for bergvarme. Vi håndterer hele prosjektet, slik at kunden har et firma og forholde seg til.

 

WaterFurnace illustration of vertical loop for geothermal

     ctc web1     carrier web1     vaillant-logo     Tyrro-logo-su-linijom

KONTAKT OSS

    Ditt navn

    Din E-mail

    Telefon

    Emne

    Din Melding