Bergvarme for Bolig – Næringsbygg – Boligsameie

Bergvarme, jordvarme, eller grunn-varme som det og kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen, hvor temperaturen er stabil hele året. For de fleste bygninger med relativt høyt energiforbruk, vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

KVALITET
Varmekonsulenten AS er en totalleverandør av varmesentraler og varmeanlegg for vannbåren varme. Vi har spesialisert oss på Bergvarme løsninger, og er i dag en betydelig aktør på dette området.
ENKELT FOR DEG
Varmekonsulenten AS gir fast pris på komplette anlegg for Bergvarme og vannbåren varme. Vi håndterer hele prosjektet, slik at kunden har et firma å forholde seg til. Vi besørger også elektrisk tilkobling av utstyr, eller oppgradering av det elektriske anlegget, i forbindelse med installasjon av varmeanlegget hvis ønskelig.

VVS
Varmekonsulenten AS har egne varmeteknikere, som har spesialisert seg på installasjon og vedlikehold av Bergvarmesystemer og varmeanlegg. Våre dyktige teknikere foretar alle arbeider hos kunden.
UTFASING AV OLJEFYR OG TANK
Varmekonsulenten AS fjerner din oljefyr, og sanerer oljetanker. Vi utferdiger nødvendig dokumentasjon på arbeidene, og assisterer med tillatelser fra din kommune. Vi er sertifisert for arbeider med alle typer oljetanker. – både nedgravde, og innendørs tanker.
SUPPORT
Varmepumper er meget driftssikre, og har en svært lang levetid, – med riktig vedlikehold. Gjennom en serviceavtale kan du være trygg på at ditt varmeanlegg fungerer tilfredsstillende i mange år fremover. –Med Trygghet for Fremtiden !

 • Inntil kr. 10 000,- i tilskudd fra ENOVA og 60 –  80% lavere oppvarmingsutgifter.
 • Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en bergvarmepumpe, kan du få ENOVA tilskudd på opp til 10 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak.
 • Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg 60 –  80 % av dine oppvarmingskostnader sammenlignet med din gamle oljefyr.
 • Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !
Slik blir du Oljefri med Varmekonsulenten AS steg for steg:

Kartlegg ditt energiforbruk til oppvarming og varmtvann.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, og avtale om befaring.

Du får tilbud med fast pris, beregnet besparelse, og en lønnsomhets kalkyle.

Installasjon: Vi tar nå hånd om hele prosjektet med nødvendige søknader, boring, koordinering, fremdrift, igangkjøring / testing, dokumentasjon og opplæring. Selvfølgelig sanerer vi også den gamle oljetanken og oljefyren din, inklusive innsending av nødvendig dokumentasjon til myndighetene.

Underveis holder vi deg oppdatert om detaljer og fremdrift.

Du søker om støtte fra  ENOVA. Vi hjelper deg dersom du ønsker det.Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en bergvarmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 10 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak.  Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !

                                   Gratulerer- du har nå blitt oljefri ! Du fyrer rimelig og miljøvennlig. Uteområdet ditt og teknisk rom, ser minst like fint ut som før vi startet.

   ctc web1  vaillant-logo

KONTAKT OSS

  Ditt navn

  Din E-mail

  Telefon

  Emne

  Din Melding

  NIBE-logo-300x66

  2000px-Vaillant-logo.svg

  Hvorfor investere i Bergvarme ?

  En varmepumpe som utvinner energi fra en dypboret energibrønn, utgjør en svært effektiv og lønnsom energikilde. I et vanlig boliganlegg leverer den strømdrevne varmepumpen tre til fem ganger så mye energi som den selv forbruker. I mer avanserte anlegg beregnet på større bygninger, som ofte også omfatter produksjon av kjøling, blir energigevinsten betydelig større.

  Adjø olje, hei natur  enovaEnøketaten

  Hva koster et Bergvarmeanlegg ?

  Kostnaden på et Bergvarmeanlegg, vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering, og sørger for at du får et bergvarmeanlegg som gir en best mulig kost-nytte funksjon. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 10 år.

  Invester i en væske-vann varmepumpe, et energivalg som er godt å leve med. ENOVA gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.     Søk om støtte her

  Vær oppmerksom på at riktig prosjektering, installering og innregulering har stor betydning for den endelige besparelsen.

  Kan jeg få Bergvarme ?

  Har du hage eller gårdsplass, kan du installere bergvarme. Energibrønner kan plasseres hvor som helst på uteområdet, og er ikke avhengig av å plasseres inntil huset.

  I tillegg må du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom du uansett skal skifte gulv, er merkostnaden på installasjon av vannbåren varme, lavere enn mange tror. Vi kan levere vannbåren varme i alle varianter.

  Hvorfor Bergvarme ?

  Ved å installere varmepumpe for Bergvarme, sparer du 60-80% av bygningens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. I forhold til varmekilden som er mest nærliggende å sammenligne med, Luft / Vann varmepumpe, har et Bergvarmeanlegg en rekke fordeler:

  • Full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene, når du trenger det som mest
  • Tilnærmet lydløs. Ingen utedel med mekaniske komponenter.
  • Svært driftssikkert. I motsetning til en Luft / Vann varmepumpe, er det ingen utedel som er utsatt for ising på vinterstid. Dette gir færre driftstimer årlig, og lavere energiforbruk.
  • Lengre levetid. (ca. 15-20 år på varmepumpen, ca. 50 år på rørinstallasjoner, og tilnærmet evig på energibrønner )
  • Varmekonsulenten AS hjelper deg å vurdere varmepumpeløsninger, slik at du finner det optimale systemet for ditt hus.
  • Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en bergvarmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 10 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak. Velger du en varmepumpe fra Varmekonsulenten AS, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !